PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

Veicot pasūtījumu SIA “Bee Box” interneta tirdzniecības vietnes beebox.lv sadaļā „e-Veikals”, starp pircēju un SIA „Bee Box” stājas spēkā distances līgums.

DISTANCES LĪGUMS PAR PREČU PIEGĀDI

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp: 
1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bee Box”, reģ. nr. 40203198997, PVN maksātāja nr. LV40203198997, juridiskā adrese: Miera iela 95a-52, Rīga, LV-1013, (turpmāk tekstā SIA „Bee Box”), un 
2) fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas veic pirkumu SIA „Bee Box” interneta tirdzniecības vietnes beebox.lv sadaļā „e-Veikals” (turpmāk tekstā E-veikals). 
Klients, veicot pasūtījumu E-veikalā, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

1. Preces un to cenas

1.1. SIA „Bee Box” piedāvā iegādāties medus un biškopības produktus, kas tiek klasificēti kā pārtikas produkti (turpmāk tekstā Preces).

1.2. Ar Preču aprakstiem un cenrādi Klients var iepazīties E-veikalā.
1.3. E-veikalā ievietoto Preču attēli var nedaudz atšķirties no reālās Preces izskata.
1.4. Cenas E-veikalā norādītas ar PVN (21%). Preces cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas.
1.5. SIA „Bee Box” patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtīšanas brīdī esošā cena.

2. Pasūtījuma veikšana

2.1. Klients izvēlētās Preces ievieto „Grozā”, uzklikšķinot uz atbilstošās sadaļas “Ielikt grozā”.

2.2. Klients var apskatīt „Pirkuma groza” saturu un nepieciešamības gadījumā to mainīt, E-veikala sadaļas labajā pusē. Izvēlēto preču sarakstā iespējams nospiest komandu  “X”, lai izņemtu no “Groza” kādu no nevēlamajām preču pozīcijām.

2.3. Lai noformētu pasūtījumu, Klients nospiež pogu “Pasūtīt” un ievada nepieciešamo informāciju (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese e-pasta adrese, Uzņēmums vai orgaizācija, valsts, pilsēta, Pasta indekss, vēlamais piegādes veids). Šī informācija nepieciešama pasūtījuma apstrādei, piegādes veikšanai un SIA „Bee Box” grāmatvedībai. Klienta sniegtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
2.4. Klients var pievienot informāciju, ko viņš uzskata par nepieciešamu darīt zināmu pasūtījuma veiksmīgākai izpildei, ierakstot to laukā „Papildus informācija”.
2.5. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klientam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem, t.i. šī Līguma noteikumiem. Ja Klients šiem noteikumiem piekrīt, viņš “Pirkuma groza” formā nospiež pogu “Tālāk”. Pēc informācijas pārbaudīšanas notiek pasūtījuma apstiprināšana, spiežot pogu “Pirkt”.

2.6. Pēc pasūtījuma veikšanas E-veikalā Klients saņem SIA „Bee Box” sagatavotu epastu par pasūtījuma saņemšanu, piegādes un norēķinu iespējām. Ja Klientam rodas kādas neskaidrības, viņš var sazināties ar SIA “Bee Box” darbinieku rakstot uz e-pasta adresi [email protected] .

3. Samaksas kārtība

3.1. SIA „Bee Box” par E-veikalā pasūtītajām Precēm piedāvā norēķināties ar priekšapmaksu, veicot pārskaitījumu uz SIA „Bee Box” bankas kontu (turpmāk tekstā Priekšapmaksa).
3.2. Izvēloties par pasūtījumu norēķināties ar Priekšapmaksu, Klients pēc pasūtījuma veikšanas saņem e-pastu ar nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt pārskaitījumu. Veicot pārskaitījumu Klientam jānorāda saņemtā priekšapmaksas rēķina numurs. Pasūtījums tiek sagatavots un piegādāts pēc Klienta maksājuma reģistrācijas SIA “Bee Box” kontā.

4. Preču piegādes izmaksas un kārtība

4.1. SIA „Bee Box” piedāvā šādus Preču piegādes veidus:
4.1.1. izmantojot SIA DPD Latvija jeb „DPD Paku Bode”  pakomātu pakalpojumu (pasūtījums tiek piegādāts uz Klienta izvēlēto pakomātu);
4.1.2. izmantojot SIA „OMNIVA” jeb “Omniva” pakomātu pakalpojumu (pasūtījums tiek piegādāts uz Klienta izvēlēto pakomātu);

4.1.3. izmantojot SIA “Post Service Kurzeme”  jeb Pasta Stacija” pakomātu pakalpojumu (pasūtījums tiek piegādāts uz Klienta izvēlēto pakomātu);
4.1.4. izmantojot VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumus.

4.1.5. saņemt pasūtījumu SIA “Bee Box” birojā Mednieku ielā 4,Ciemupē, Ogres novadā, LV-5041.
4.2. Preču piegādes izmaksas, veicot preču piegādi ar šī līguma 4.1 punktā minētajiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem, tiek noteiktas saskaņā ar šo pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem cenrāžiem. Preču piegādes izmaksu informācija iespējams apskatīt pie pasūtījuma noformēšanas.

4.3. Preces šī līguma 4.1 punktā minētajiem piegādes pakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas pēc tam, kad Klienta maksājums reģistrēts SIA „Bee Box” kontā.
4.4. Pēc Preču nodošanas piegādes pakalpojumu sniedzējam SIA „Bee Box” nosūtīta informatīvu elektroniskā pasta vēstuli uz Klienta e-pasta adresi, kurā norādīts preču nodošanas datums, kā arī sūtījuma numurs (ja tāds ir) un paredzamais sūtījuma saņemšanas datums.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji un neatkarīgi no preču atbilstības kvalitātei atkāpties no Līguma 14 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci, izņemot, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātā prece ir tikusi atvērta un lietota.

5.2. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, viņš 7 kalendāro dienu laikā no rakstiska atteikuma iesniegšanas brīža atdod Pārdevējam preci tādā pašā kvalitātē un oriģinālajā iepakojumā, kādā to saņēma. Pircējs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. 

5.3. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, sūtot e-pastu uz [email protected]. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevēja pienākums ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis preci, atmaksāt Pircējam visas viņa par preci veiktās iemaksas.

Atgriešanas nosacījumi

1. Ja Jūs neesat apmierināts ar preci/vai saņemtā prece ir neatbilstošā izmēra vai sliktas kvalitātes, Jums ir tiesības to nosūtīt atpakaļ.

2. "LR MK noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas.

3. Klients ir atbildīgs par jebkāda veida preces vērtības samazināšanos, kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4. Atgriežot preces, Jums jāievēro sekojošos preču atgriešanas noteikumus:

4.1. precei ir jābūt oriģinālā un nebojātā iepakojumā;

4.2. prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;

4.3. prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece;

4.4. atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;

4.5. obligāti ir jāiesniedz arī preces iegādes dokuments

4.6. visas viena pasūtījuma ietvaros pasūtītās preces ir jāatdot vienā reizē;

4.7. prece jāsūta atpakaļ ar VAS Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstīta sīkpaka uz zemāk uzradīto adresi: SIA Bee Box, Mednieku iela 4, Ciemupe, Ogres novads, LV-5021

5. Bee Box patur tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

6. Klienta tiesības un pienākumi

6.1. Klienta pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Preču iegādes, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.
6.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.
6.3. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Precēm saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.4. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SIA „Bee Box”, ja pasūtījums nav saņemts norādītajā laikā.

7. SIA “Bee Box” tiesības un pienākumi

7.1. SIA „Bee Box” apņemas piedāvāt Klientam augstas kvalitātes Preces, kā arī rūpēties, lai Klients saņemtu precīzu un plašu informāciju par piedāvātajām Precēm.
7.2. SIA „Bee Box” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju tikai pasūtījuma noformēšanai un piegādes veikšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.
7.3. SIA „Bee Box” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „Bee Box” interneta tirdzniecības vietnē www.beebox.lv. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cenas.
7.4. SIA „Bee Box” neatbild par gadījumiem, kad pasūtītā Prece netiek piegādāta Klientam Klienta neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

8.Preces garantijas noteikumi

8.1. Visām SIA „Bee Box” piedāvātajām Precēm ir ražotāja izsniegts kvalitātes apliecinājums. SIA "Bee Box" nedod garantiju piedāvātajām Precēm. Pretenziju par Precei konstatētajiem defektiem var pieteikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Ražošanas defekta gadījumā Klientam nekavējoties jāsazinās ar SIA „Bee Box”, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni 27008855 darba dienās (9:00 - 17:00).

9. Strīdu risināšanas kārtība

SIA „Bee Box” aicina Klientus visus strīdus risināt sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Līguma darbības termiņš

10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir noformējis un apstiprinājis pasūtījumu saskaņā ar Līguma 2. sadaļas noteikumiem.
10.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

  PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta mājas lapas www.beebox.lv īpašnieks ir SIA "Bee Box", vienotais reģistrācijas numurs: 40213198997.
1. Reģistrējoties vai aizpildot kontaktu formu bez reģistrācijas, vai ievadot e-pasta adresi jaunumu saņemšanai interneta veikalā beebox.lv (turpmāk - Datu ievade), Pircējs uztic SIA „Bee Box” (turpmāk – Beebox.lv vai mēs) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas (turpmāk – Politika) un beebox.lv interneta veikala preču pirkšanas pārdošanas noteikumos (turpmāk – Noteikumi) noteiktajiem mērķiem, kā arī noteiktajā apjomā un veidā.
2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Pircējam iespēju izmantot visus vai kādu no Beebox.lv sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).
3. Šajā Politikā pieejama visa informācija par to, kādus Pircēja personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kādam mērķim tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju. Politika un Noteikumi var tikt mainīti, papildināti un atjaunoti. Personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kas jau ir identificēta.
4. Beebox.lv izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Pircēju personas datu drošību un lai datu apstrāde atbilstu datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām. Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, pēc kuriem būtu iespējams tieši identificēt Pircēju kā fiziskās personas identitāti.
5. Sabiedrība vāc un apstrādā Noteikumos minētos Pircēja personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:
* Pircēja piekrišana Noteikumu un šīs Politikas nosacījumiem;
* Beebox.lv likumīgās intereses;
* juridisko saistību pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Beebox.lv.
Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un Noteikumiem Pircēju datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.

Reģistrācija, pārbaude, administrēšana un sadarbība
6. Veicot Datu ievadi un piekrītot Noteikumiem, Pircējs sniedz mums tālāk norādītos datus. Attiecīgo Datu ievades datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Pircējs nevarēs izmantot Pakalpojumus. Veicot Datu ievadi Pircējs apstiprina, ka norādītie Pircēja personas dati ir precīzi un pareizi un ka Pircējs nav jaunāks par 16 gadiem. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem iesniegtiem datiem.
Datu ievades procesā sniegtie dati
Datu kategorijas: Pircēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, cita ar Pakalpojuma izpildi sniegtā informācija.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana izmantot Pakalpojumus atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: Visu periodu, kamēr Pircējs izmanto Pakalpojumus. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to Beebox.lv var uzglābāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
7. Pircēja norādītos kontaktinformācijas datus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) izmantojam sadarbībai ar Pircēju, atbildot uz Pircēja pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu, sazinoties ar Pircēju, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem un tamlīdzīgos gadījumos.
8. Būtiski, lai Pircēja norādītie dati būtu precīzi un pareizi. Ja Pircējs norādīs nepareizus vai neīstus datus, tos aizmirsīs vai neatjaunos, datiem mainoties, Beebox.lv var rasties grūtības nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Pircēja tiesības. Beebox.lv nekādā gadījumā nebūs atbildīgi par kaitējumu, kas Pircējam radīsies tā iemesla dēļ, ja būs norādīti nepareizi vai neprecīzi personas dati.
9. Ja mainās Pircēja iesniegtie dati, Pircējam nekavējoties Beebox.lv par to ir jāinformē, sūtot ziņu e-pastā uz [email protected] vai izmainot attiecīgos datus reģistrācijas profilā interneta vietnē Beebox.lv. Beebox.lv nav iespēju pārbaudīt Pircēju nodoto datu pareizību un atbilstību īstenībai. Pieņemot Pircēja Datu ievadi, mēs uzskatām, ka Pircēja dati ir precīzi un pareizi, bet visas Pircēja piekrišanas ir sniegtas saskaņā ar Pircēja brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Noteikumiem.
Pircēja pirkuma datu apstrāde
10. Sniedzot Pircējam Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un pildot pirkšanas-pārdošanas līgumu, veicot naudas atmaksāšanu (ja Pircējs atgriež iegādāto preci), piešķirot atlaides u.c., paralēli Pircēja ievadītajiem datiem Beebox.lv apstrādā datus par Pircēja pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati).
Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Pircēja pirkuma dati:
Datu kategorijas: Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.
Datu apstrādes pamats: Pircēja piekrišana saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.
11. Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam vai uzticami anonimizējam, tas ir, neatgriezeniski atdalām no Pircēja datiem un citas Pircēja individualizējošas informācijas.
Datu profilēšana, administrējot Pakalpojumu sniegšanu
12. Administrējot Pakalpojumu sniegšanu un tiecoties sasniegt Noteikumos minētos mērķus, mēs varam izmantot automatizētu vai manuālu personas datu (ieskaitot Pircēja pirkuma datus) analīzi un manuālu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Pircēju profilēšanu. Mēs varam grupēt un analizēt Pircēja datus pēc Pircēja iegādātajām precēm un/vai ņemot vērā citas Pircējam raksturīgas pazīmes (piem., vārdu, dzīves vietu u.c. informāciju). Piemēram, Pircēja pirkuma datu analīzi un profilēšanu mēs varam veikt Pircēja interešu labā, izlabojot savā darbībā pieļautās kļūdas. Pamanot, ka kļūdīšanās dēļ Pircējiem tika piemērota nepareiza preces cena vai nepiemērota atlaide, pēc pirkuma datiem mēs varam identificēt Pircējus, kas iegādājās šīs preces, un izlabot savu kļūdu (kompensēt cenas atšķirību u.tml.).
13. Beebox.lv veiktās Pircēju datu analīzes un profilēšanas darbības Pircēju neietekmē juridiski vai citā veidā. Tomēr, ja Pircējs iebilst pret Pircēju datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs pieņemtu un ņemtu vērā Pircēja iebildumus. Taču, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas prasības, Pircēja iebildumi var nozīmēt to, ka mēs nevarēsim sniegt Pircējam iespēju izmantot Beebox.lv Pakalpojumus.
Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte
14. Mēs pastāvīgi strādājam, lai mūsu sortiments, piemērotās akcijas un atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju vajadzībām.
Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati
Datu kategorijas: dzīves vieta, pirkuma dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu).
Datu apstrādes juridiskais pamats: mūsu juridiskās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu darbību un radītu ieguvumus gan Pircējam kā klientam, gan Beebox.lv uzņēmējdarbībai.
Datu apstrādes termiņš: 5 gadi.
15. Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam manuālu vai automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Pircēja vārdu, kontaktinformāciju un citu Pircēju individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu klientu rīcības izpētes mērķim palīdz mums pieņemt svarīgus uzņēmējdarbības lēmumus par mūsu klientu vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu u.tml. Datu analīzes darbības neietekmē Pircēju likumīgās vai līdzīga rakstura intereses.
Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana
16. Mēs izmantosim Pircēju personas datus, atbildot uz Pircēju pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Pircēju atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums).
Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati
Datu kategorijas: Pircēju nosauktā identifikācijas un kontaktu informācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīves vietas adrese.
Pircēja Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Pircēja lūgums, prasība vai atsauksme, prece, cita Pieprasījumā sniegtā informācija.
Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un/vai dati: piemēram, fotogrāfijas.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Beebox.lv likumīgā pienākuma izpilde par lietotāju Pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu likumīgās intereses vērtēt savu klientu atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Datu apstrādes termiņš: līdz 12 mēnešiem.
17. Pircēju datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Pircēju Pieprasījumu, sniegt Pircējam nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Pircēju jautājumiem, atrisināt Pircēju lūgumus vai prasījumus. Pieprasījuma datus mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un Pircējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Pircēju viedokli un piedāvājumus.
18. Pircēju Pieprasījumu un ar to saistītos Pircēja datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Pircējam atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 12 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:
- pieprasījumi e-pastā – 12 mēnešus;
- sūdzības – 12 mēnešus;
- īsziņas – 12 mēnešus;
- Facebook individuālās vēstules – 12 mēnešus.
- Instagram individuālās vēstules – 12 mēnešus.
19. Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Pircēja datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un/vai stāsies spēkā gala lēmums.
20. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Pircēju datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, datus iznīcināsim vai uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk saprātīgā un pamatotā šādas darbības veikšanai nepieciešamā laikā.
21. Gandrīz visus Pircēju personas datus mēs iegūstam no Pircēja. Datu ievades datus Pircējs sniedz tiešā veidā, piemēram, aizpildot reģistrācijas formu, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus. Pircēja datus iegūstam tiešā veidā no Pircēja arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu tālruni, sūtot īsziņu. Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Pircēja Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Pircēja Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un/vai Pircēja Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Pircēja konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.
Gadījumi, kad kādām trešajām personām tiek atklāti Pircēja datus
22. Pircēja datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt datu bāzu programmatūras piegādātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgus darbības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Pircēja personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Pircēju datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.
23. Dati var tikt nodoti arī kompetentām varas vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pieprasot un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības.
24. Pircēja personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Pircēja personas datus trešajām valstīm.
25. Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Pircējiem daudz tiesību, ko var brīvi izmantot, savukārt mums ir jānodrošina iespēja Pircējiem tās izmantot.
Tiesības iepazīties ar apstrādājamiem Pircēju personas datiem
26. Pircējam ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Pircēja personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Pircēja personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Pircēju.
Tiesības labot personas datus
27. Ja ir mainījušies Pircēja Datu ievades dati vai redzams, ka mūsu apstrādājamā informācija par Pircēju ir neprecīza vai nepareiza, Pircējam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Lai veiktu datu korekcijas, Pircējs var vērsties pie mums un lūgt, lai Pircēja dati tiktu izlaboti vai lai mēs tos precizētu.
Tiesības atsaukt piekrišanu
28. Tajos gadījumos, kad Pircēja datus apstrādājam saskaņā ar Pircēja piekrišanu, Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Pircējam iespēju turpināt izmantot Pakalpojumus.

29. Piekrišanas var koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot atbilstoši atjauninātu Datu ievades formu, atsaucot piekrišanu atbildot uz saņemto ziņu noteiktā kanālā vai sazinoties ar mums pa e-pastu [email protected] vai tālruni 7008855.

30. Kad Pircēja piekrišana nebūs spēkā, tiks atsaukta vai anulēta, mēs ar Pircēja piekrišanu apstrādātos datus dzēšam, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizējam.
31. Jebkurā gadījumā Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
Tiesības iesniegt sūdzību
32. Ja Pircējs uzskata, ka Pircēja datus apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Pircēju šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
33. Ja Pircējs nebūs apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Pircēja domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Pircēja lūgumu nepieciešamās darbības, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai.
Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar likumīgām interesēm
34. Pircējam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Pircēja kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārvaldītāja) likumīgo interešu līdzsvaru, Pircēja iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Pircēja datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Pircējam turpināt izmantot Pakalpojumus. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Beebox.lv.
Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)
35. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes pamats u.c.), Pircējam ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Pircēja personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Beebox.lv. 
Tiesības ierobežot datu apstrādi
36. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Pircējs apstrīd datu precizitāti, Pircējs iesniedz iebildumus par datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai u.c.), Pircējam tāpat ir tiesības ierobežot viņa datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Pircējam Pakalpojumu sniegšanu. Ja Pircējs vēlas izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu Beebox.lv.
Lūgumu izskatīšanas kārtība
37. Lai aizsargātu Pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Pircēja lūgumu par datu sniegšanu vai citu Pircēja tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Pircēja identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Pircējam norādīt Pircēja Datu ievadē minētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Pircēja norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem datiem. Ja Pircējs pēc datu salīdzināšanas, nebūs lūgto datu subjekts, būsim spiesti noraidīt Pircēja iesniegto lūgumu.
38. Saņemot Pircēja lūgumu par jebkuru Pircēja tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Pircēja lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Pircējam informāciju par darbībām, ko veicām saskaņā ar Pircēja iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Pircēju informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.
39. Ja Pircēja lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Pircējs lūgs atbildēt citā veidā. Mēs atteiksimies apmierināt Pircēja lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski Pircēju informējot.
Saziņas veidi ar Beebox.lv
40. Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums var sazināties šādos veidos:
- ar elektroniskā pasta starpniecību: [email protected];
- zvanot uz tālruni: 27008855;
- pasta adrese: Miera iela 95a-52, Rīga, LV-1013.
41. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Pircēju personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu piegādātāji tiek rūpīgi atlasīti, viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu Pircēju konfidencialitāti un nodrošinātu Pircēju personīgās informācijas drošību. Tomēr, Pircējam informācijas nodošanai izmantojot internetu vai mobilos sakarus, datu drošību nodošanas procesā nevaram garantēt, tāpēc jebkāda informācijas nodošana mums norādītos veidos tiek veikta uz Pircēja pašu atbildību.
Ilgāka datu uzglabāšana
42. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Pircēju datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs Pircēja datus iznīcināsim, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.
43. Ilgāka par speciāli šajā Politikā norādīto Pircēja personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
* tas nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;
* ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;
* Pircēja dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
* nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;
* pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.
Sīkfaili un sīkdatnes
44. Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt un atcerēties lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.
45. Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Pircēja datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklē mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Pircēja pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Pircēja datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Pircēju kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad tas apmeklē mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Pircēja pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Pircēja pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Pircējam nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Pircēja apkalpošanu.
46. Jūs varat atrast informāciju par to, kā sīkfailus var izdzēst no datora šeit (https://www.aboutcookies.org/). Informējam, ka sīkdatņu dzēšana var negatīvi ietekmēt Beebox.lv interneta veikala izmantošanu.
Politikas spēkā esamība, izmaiņas
47. Šī Politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Ja mainīsim Politiku, publicēsim tās atjaunoto versiju Beebox.lv.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.